top of page
Search

בס"ד כמה נקודות חשובות, מחשבות נכונות ועצות פשוטים למחותנים

בס"ד


בס"ד בשורות הבאים נפרט כמה נקודות חשובות, מחשבות נכונות ועצות פשוטים למחותנים חשובים העומדים לחתן את צאצאיהם בשעטומ"צ לצד אברכים צעירים העומדים בתחילת דרכם, בענין הוצאות וקושיים בנישואי הצאצאים ההולך ומתדרדר עד כדי מצב של פיקוח נפש של ממש, ומוטב שעה אחת להציל את המצב הנוכחי.

אין זה סוד שלצערינו הרב, אחוז גבוה מאוד של מחותנים מחתנים את צאצאיהם מתוך פיזור הדעת והצטברות של חובות מגמחי"ם וחברים, אירגונים, וחדשים אף שנים שאין להם מנוחה ושלוה, לא יום ולא לילה, שבורים ורצוצים מעול הכבד של שילום החובות של החתונה שעברה, תוך כדי חיפוש אחר מקומות חדשים ללוות לצורך החתונה הבא.

המחותנים וגם הצאצאים, לא רק שאין מרויחים כלום מהמצב הזה, אלא החוסר אחריות בזה, האי יציבות והלחץ זו הדחק שנגרם לשניהם, כל זה אומר דרשונו, וצריכים להמציא איזה דרך נכונה לעזור לכולנו לטווח ארוך בע"ה.

נתמקד על כמה פרטים, ונבארם:

 • החיוב לכל אב ואם לדאוג ולעזור ליוצ"ח להקים את ביתם החדשה מתוך שלווה ומרגוע בתחום הפיננסי, ולתת להם הכלים להצליח במשך השנים הבאים.

 • הא אחריות לרכוש דברים שאינם הכרחיים אם אין לו הכסף לזה, והחיוב ערבות ואחריות לידידיו ומכיריו ולדור העתיד.

 • הזכות לכל בן זוג להחליט מה הם רוצים לעשות עם הכסף שלהם, מה באמת נחוץ להם לרכוש, ואופנים לצבור סכומים הגונים עד כדי רכישת בית בע"ה במשך הזמן, והמציאות בשטח של אברכים משנה אחר נישואם ועד כדי עשיית השידוך הראשונה בע"ה.

רכישת דברים מיותרים לבני הזוג:

כל הורה וכל בר דעת רוצה בטובת בנם/בתם, ורוצה לראותם מצליחים בחיים ולרוות מהם רוב נחת דקדושה.

בוא נשאל בין כותלי הכולל, ובמיוחד את האברכים שעומדים כחמש או עשר שנים אחר נישואיהם, ואלו שעובדים קשה על המחיה ועל הכלכלה כדי לגמור החודש, מהדברים שנקנו להם בעת ה"שטאפיר" שלהם, באיזה דברים השתמשו, איזה דברים היו חיונים באמת, מה היו באמת רוצים שנקנה להם אם היו להם האפשרות לבחור בעצמם, וכמה מהדברים שיש להם בבית היו קונים לעצמם בני הזוג אם הם היו עושים ה"שטאפיר" בעצמם.

כשנראה אמיתת הדבר הזה, תתגלה לפנינו ענין מוזר ביותר, האב והאם הורגים את עצמם לרכוש רהיטים יוקרתיים, כלים מיוחדים למטבח, סט לסלון וכדומה בסכומים של אלפי אלפים, בעוד שלבני הזוג זה מעוניין בערך לשבועיים או פחות, שהרי ברגע שהם מתיצבים על רגלם ומתחילים לבנות את ביתם בלי ההורים, האמת נתגלה לפניהם שאין כל אלו עוזר להם ולא לרגע אחד לכלכל את ביתם החדשה.

אז למי עושים טובה ברכישת כל אלו, מי רוצה את זה? ומי צריך לזה?.

לפעמים משקיעים בדירה בת חדר אחד או שני חדרים אלפי דולרים, כשסכום השכירות הינו למעלה ראש, ולאחר זמן כשב"ה צריכים למצוא דירה חדשה אין הפרוטה מצויה אפילו כדי חלום לרכישת דירה.

הוצאות בזמן השידוך והחתונה:

כמו"כ בעת הוצאות לכל זמן השידוך והחתונה בעצמם, כמה מאות ואלפים הולכים לדברים שההנאה שלהם הינו לשעה או לשתים לשבוע או שבועיים, או לדברים שאין לכל אחד צורך בזה.

כאלו יש מאות דוגמאות שמוציאים הרבה מאוד כסף במקומות שבאמת אין זה טובה לאף אחד, וזה רק גורם צער ועגמת נפש הן להורים והן לבני הזוג. מצד ההורים בגלל שאין להם הכסף הזה, וזה גורם צער לזמן ארוך בהיותם עסוקים בגלגלו"ל של"ג, בלי זמן ורגע להיות עסוקים בראיית נחת מהדור החדש שלהם, וכמו"כ אין להם המנוחה להשקיע בשאר הילדים בבית.

במשך השנים הכי חשובים בחיים, העשור או עשורים שמחתנים ילדים, כמה ענינים חיונים והכרחיים נשארים במגירה או מוזנחים לגמרי כי עול הוצאות חיתון הילדים רובץ על כתיפם, כשאחד מהילדים נצרך לטיפול מיוחד או מורה פרטי, מקרים רפואיים או שאר צרכים, תשלום שכ"ל ושאר הוצאות, האם נכון לשים כל הדברים בצד, לא לדאוג לשאר צרכי הבית והכל בגלל שמחתנים ילדים פעם אחת בשנתיים? האם זהו אחריות נכונה מצד ההורים?

ועל השאלה למה עושים כן, התשובה היחידה ששומעים הוא, הלא כולם עושים כן, איני רוצה להיות שנארער, הלא זהו הסדר כהיום, ויש כאלו שמסתירים את האמת בתירוץ של כן, מותר וגם יפה להוציא לדברים אלו, וצריכים לתת לילדים שמחה בשלימות וכו'.

ומצד בני הזוג, כמה היו יותר מרוצים עם רהיטים פשוטים, עם חיים איכותיים שיש להם מה שבאמת צריכים, ובמחשבה כזאת הם מצטברים כסף לאט לאט עד שמגיע הזמן הנכון לרכישת קורת גג לעצמם. ומה גם אם ההורים בעלי יכולת, במקום לבזבז על כל הנ"ל הם ישיארו בצד כמה מאות דולר בכל חודש או תקופה ולשלשל לקופת בניהם לרכישת בית. איזה מהפכה של נחת ואושר לכל הצדדים.

מה טוב ומה נעים כשבני הזוג מתבוננים בעצמם ומחליטים בעצמם מה הם צריכים וכמה הם צריכים, הם רוכשים צרכי הבית כפי שהם מבינים ומחליטים, והוצאות אלו עליהם בלבד.

בגמרא בקידושין דף כ"ט בו מבואר הלכות והליכות בענין הנשיואין לצד רחיים על צווארו, אינו מבואר בשום צד ההצעה וההמצאה שבו אנו נמצאים להטעין את הרחיים על צוואר ההורים. הא לן והא להו, אבל לכו"ע אין חיוב על ההורים לשאת את עול הבנים לאחר נישואיהם.

אם נתבונן היטב בענין זה, ונגיע להבנה נכונה שאפשר לעשות שמחה נאה בהרחבת הדעת בלי להוציא ולבזבז אלפי אלפים שאינם ההכרח, ומתוך הכרה של חיוב ערבות לנו, לבנינו, ולכל בני קהילתינו, יכולים בע"ה לבנות מהלך שיהיה פתרון הן להורים והן לבני הזוג, כך שכולם יהיו מרוצים ושמחים באמת, ולחסוך צער ועגמת נפש מיותרים, לרוות נחת מתוך שלוות הנפש ויישוב הדעת.

בא נחלקם לשלשה חלקים עיקריים ובהן לעשרה שלבים:

 1. מעשיית השידוך בשעה טובה ועד אחר החתונה למזל טוב

 2. רכישת ציוד, רהיטים, כלי הבית, והשקעה בדירה שכורה.

 3. צבירת כסף ההורים והבנים ביחד לרכישת בית בשעה טובה.

1: השידוך / ווארט / תנאים

2: המתנות מהשידוך ועד החתונה

3: הלבשה לחתן ולכלה ולבני המשפחה

4: ליל החתונה

5: שאר הוצאות לאורך הדרך

6. רכישת ציוד, רהיטים, כלי הבית

7. השקעה בדירה שכורה

8. צבירת כסף לרכישת בית

9. השתתפות במהלכי הסברה כפי שיפורט

10. השתתפות בארגון כפי שיפורט


בכל אחד משלבים אלו, יש הרבה דרגות החל בפיזור ממון לרוב ועד לצמצום של ממש.


כמובן שכל אחד רוצה לחתן את יוצ"ח בדרך כבוד ונחת, להרגיש כמו בעה"ב ולהעניק לבנו/בתו את מיטב ההצטרכות וההרגשה הטובה, הלא החתונה הוא בע"ה פעם אחת בחיים. מחשבות אלו נכונים הם, אבל גם בל נשכח את המציאות בשטח, ש"רוב" מחותנים גם אלו שבדר"כ חיים בדרך כבוד לאורך השנה, אבל לחיתון הילדים אין להם היכולת בהוצאות אלו, והרבה מהם אף צריכים להלואות בכדי לחתן את ילדיהם.


הקושיא העצומה – האם זה נכון? למה צריכים לבזבז כ"כ על זה, האם זה דרך התורה להיכנס לחובות עצומים שאין הדעת סובלתן בגלל הוצאות שאולי חלק מהם הם מיותרים לגמרי.


אז מה באמת יכולים לעשות כדי להציל את המצב?


המושכל הראשון שעולה על הדעת: תקנות!


התשובה: הרבה ניסו ולא עלתה בידם. חתונה תקנות עלו כבר הרבה פעמים על השולחן, אבל אתו עמו באו טענות ומענות, סכסוכים לרוב כך שעפ"י רוב הדבר לא הצליח.

הסיבה העיקרית שכ"כ קשה לסדר תקנות הוא בגלל שכל אחד רוצה לחתן כפי השגת ידיו, ואינו רוצה שיכיפו עליו מה מותר ומה אסור, איפה להוציא ואיפה לחסוך, כל אחד רוצה להיות בעה"ב על עצמו.


המהפכה החדשה: כל אחד יעשה את התקנות שלו!


אבל, לפני שנסדר לפניכם המהלך החדשה שבע"ה יחסוך אלפים למחותנים, צריכים אנו להקדים את חלק המחשבה לפני חלק ה"למעשה".


המטרה העיקרי הוא, שההורים יתנו את המנינמום שחייבים כדי לחתן בדרך כבוד , והדרך היחידה להשיג את זה הוא ע"י הבנת היסוד שההורים אינם מחויבים לחתן את ילדיהם, אלא עליהם לחתן את עצמם, ועל ההורים לעזור להם כפי השגת ידם.

חתן הנמצא בישיבה או כלה בסמינר או במקום עבודה אין ביכולתם לחתן את עצמם, וע"כ אנו ההורים עוזרים להם הן בסידור הענינים והן בהוצואות שונות בכדי לחתנם בדרך כבוד ושמחה.

זאת אומרת, שההורים נותנים ומוציאים לצאצאיהם "מה שצריך" באמת, ורק מה שנחוץ באמת, וכל שאר הדברים, הן מתנות יקרים, ביגוד והלבשה המיותרים למצב הנוכחי, כלי בית וציוד ורהיטים יקרים, הוצאות חתונה וש"ב שהן הנאות לשעות בלבד, השקעה מיותרת בדירה שכורה, וכהנה רבות, כל זה ההורים לא מוציאים בכלל, ואף מסבירים ומשכנעים את הילדים שלא להוציא ואפילו לא לבקש על דברים לא חיונים לא חשובים ולא נחוץ כלל לעתידם המזהיר.

לאחר הבנה כזאת, אפשר להתקדם לשלב ה"למעשה" ולהמציא לעם מקומןת ואופני חסכון.


היום הזה אנו מגישים לציבור את הדרך הממוצע, דרך הבחירה, כך שכל אחד יוכל לערוך בעצמו חשבון נפשו הפרטי כמה הוא מסוגל להוציא, כמה הוא באמת "חייב" להוציא, וכמה הוא יכול לחסוך כדי לחתן בלי ליפול בעול החובות שגורם לו עגמת נפש ולוקח ממנו השמחה האמיתית.


התוכנית והמתוה החדשה יכניס את ציבור אנ"ש למציאות של בחירה חופשית לחיתון ילדים בדרך כבוד ובלי חובות ובלי תקנות! ראה אנכי נותן לפניכם את החיים ואת ה... "ובחרת בחיים"!


בנוסף לזה, המהלך החדשה יעמיד את יוצ"ח במצב של חיים של אושר וכבוד אמיתיים, כך שבמשך השנים יצטבר להם קופת כסף לרכישת דירה לעצמם, דבר שכולכם רוצים בזה, ובע"ה נגיע לזה בהשתתפות הציבור.


מחותנים יקרים! בכלים וכוחות המוגשות לפניכם היום תוכלו לכלכל את הוצאות החתונה בעצמכם, לחסוך במקומות שלפי דעתכם הם מיותרים, ולהוציא במקומות שלפי מחשבתכם הם חיונים.


המהלך:


אתר "וחי בהם" – כל בו לעניני נישואין בדרך כבוד וביישוב הדעת


ובו שלשה ראשים:

 1. איפורמציה עם אופציות

בשער זה תמצאו כל המידע הרלוונטי, כגון מקומות ואופנים לחיסכון וכדומה.

הרבה מידע בכל עניני חיתון ילדים בזול, ומציאות מהשטח מאלו שכבר עשו את זה.


 1. פירוט וחשבון מדוייק לכל ההוצאות

בשער זה תוכלו לבחור לעצמכם כמה אתם מוכנים לוותר ולחסוך בכל שלב של הוצאות הנישואין, כי לכל אחד יש סדר עדיפות משלו, כאן תראו בעניניכם הוצאות שלכם, ותעשו החשבון לעצמכם מה שוה וכמה אתם יכולים להקל מעליכם העול הכספי.


 1. הצטברות נקודות להורים

בו תוכלו לראות בעיניכם הסכומים העצומים שאתם חוסכים, סכום הנקודות שהצטבר בחשבונכם, וכל ההטבות והנחות שאתם זכאים כפי חשבון הנקודות.


באתר החדש יופרס לפניכם 10 שלבים במערכת הוצאות הנישואין, ובכל אחד מהם תבחרו לעצמכם מה וכמה אתם מוכנים להוציא, ובמה ואיפה אתם מוכנים לוותר על ההוצאות, לדוגמא, בעת השידוך, לעשות ווארט בבית ותו לא, לעשות תנאים בסכום של $1000 או בסכום של $5000, וכן הלאה בכל שלב תבחרו לעצמכם המהלך בו תלכו, כך שבסיום כל 10 השלבים תתפלאו לעצמכם כמה באמת יכולים לחסוך, פניכם תאירו לראות שבמקום לבזבז $70,000 לחתונה אפשר באמת לחתן בסכום הרבה נמוך מזה.


בכל שלב שתבחרו המהלך האמיתי בו אתם באמת רוצים, חסכון של צער ועגמ"נ מיותרת, חסכון שתביא לכם שמחה והרחבת הדעת, תצטבר בעגלת החסכון שלכם נקודות שיביא לכם הענקות והטבות כפי סכום הנקדות שהצטברו.


יש לציין ששלבים 9 ו10, הם שלבים המבוססים על יסודי ההבנה של המהלך החדש ההולך ונבנה, ובע"ה בהמשך הדרך יפורסמו התוכניות החדשים והיעילים בע"ה.


בכל שלב יש אפשרות ב3 דרגות הוצאות


דרגה א' – עצמאי - לא גורפים נקודות

דרגה ב' – תוכנית הרחבת הדעת – גורפים 3 נקודות

דרגה ג' - תוכנית ובחרת בחיים – גורפים 5 נקודות

כך שבגמר כל התחנות אפשר לגרוף עד ל 100 נקודות, ובכך זוכים לחיים מאושרים אמיתיים, ובנוסף לזה זכאים להענקה מיוחדת לצורך נישואין והטבות והנחות בחניות הן לההורים והן להזוג הצעיר.


הנחות והטבות:

כפי האמור לעיל כפי סכום הנקודות שתגרפו, יזכו ההורים להטבות, ביניהם:

 • מענק של עד ל 10,000 דולר ע"י האירגון בשילוב ועד החתונה.

 • שבע ברכות במחיר מוזל ע"י "מהודר"

 • הלואה בגמ"ח בתנאים מיוחדים

 • ועוד היד נטויה, וכפי הצעת הציבור

הטבות לזוג הצעיר, ביניהם:

 • מענק חד פעמי לרכישת דירה

 • הלואה בגמ"ח בתנאים מיוחדים

 • הלואה בגמ"ח לרכישת רהיטים

 • ועוד ידינו נטויה וכפי הצעת הציבור


לסיכום עד כאן בתוכנית החדשה:

 • הורים מאושרים ביישוב הדעת, מחתנים ילדים בסכומים שביכולתם, קונים מה שבאמת צריכים ולא קונים מה שלא צריכים לא ההורים ולא בני הזוג.

 • הורים מאושרים בהרחבת הדעת, יש להם היכולת להעניק התשומת לב לכל בני המשפחה והילדים בבית ולא להזניח ענינים חיונים במשך השנים.

 • הורים מאושרים בשמחה אמיתית, בלי חובות עצומים ובלי ריצה מגמ"ח אחד לשני, בידיעה שעשו את הדבר הנכון להם וליוצ"ח

 • הורים מאושרים עם הענקות ענקיות והטבות מיוחדים אצל חניות מובחרים לצורך נישואי הילדים.

 • בני הזוג מאושרים, בידיעה שחסכו מהוריהם צער ועגמת נפש וקיימו כיבוד אב ואם במלוא ההידור

 • בני הזוג מאושרים, שיש להם כל מה שצריכים באמת, ואין להם את מה שבמשך השנים יעמוד להם כקוץ בעינים.

 • בני הזוג מאושרים שקונים לעצמם ובעצמם את מה שהם החליטו שהם צריכים.

 • בני הזוג מאושרים שלא יהיו להם הלחץ בהגיע זמן שמחתם בנישואי צאצאיהם בשנים הבאות.

 • בני הזוג מאושרים שמניחים לעצמם סכומים הגונים לרכישת בית בשעה טובה בזמן הנכון בס"ד.22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page